Kompleksowy system informatyczny dla jednostek służby zdrowia

 

 

 

Firma KONSULTANT IT Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi wdrożeniowe, serwisowe i szkoleniowe dotyczące rozwiązań informatycznych.

Oferujemy standardowe, skalowalne, systemy informatyczne, wytwarzane za pomocą otwartej technologii, niezależnej od platformy sprzętowo-programowej (preferowane platformy: MICROSOFT SQL Server, ORACLE, SUN, NOVELL, IBM, COMPAQ). Naszym atutem jest wszechstronna wiedza biznesowa i informatyczna, która pozwala na skuteczne identyfikowanie potrzeb i problemów jednostek służby zdrowia.

ESKULAP to zaawansowany technologicznie system kompleksowej obsługi szpitala, składający się z dwóch zintegrowanych części usprawniających pracę jednostki: podsystemu medycznego podsystemu administracyjno - zarządczego System ESKULAP jest pomocnym narzędziem pracy nie tylko dla kierownictwa szpitala, ale także dla innych pracowników jednostki służby zdrowia. W oferowanym przez nas systemie Eskulap pracuje już kilkadziesiąt jednostek zdrowotnych w całym kraju.

Konsultant IT

NIP: 778-13-88-065 REGON: 639850778 Kapitał zakładowy 150.000,00 wniesiony i opłacony w całości Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000179641.

Aktualności

Wydarzenia...

---------------------------

Zmiany w prawie... 

---------------------------

Zmiany w Eskulapie...

---------------------------

Technologie...

Kontakt

Konsultant IT Sp.z.o.o.
ul. Szamotulska 44
60-366 Poznań

+48 (061) 662-42-22

biuro@konsultant-it.pl

Eskulap wymagania

Dowiedz się szczegółów:
WYMAGANIA SPRZĘTOWE SYSTEMU ESKULAP
JoomlaMan